Hakkımızda

Pazarda rekabet şansımızı artıracak yönde, fikir
üretimi ve çalışmalarını desteklemek, pazara yeni
ürünler kazandırmak.
Müşteri sadakatini kazanmak; var olan müşteri
ilişkilerinin daha da kuvvetli ve kalıcı olması için
müşteriye verilen sözlerin, bütün olanaklar kullanılarak
yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin
sağlanması.
Teslimat sürecinde memnuniyeti sağlayacak
yaklaşımda bulunmak; müşteriden siparişin
alınmasından teslim edilmesine kadar geçen sürenin
müşterinin beklentilerini karşılayacak şekilde
gerçekleştirilmesi, bu süredeki mal ve bilgi akışının
sürekli iyileştirilmesi.
Sürekli gelişim yapmak; Kalite yönetim sistemine
uygun olan firmamızda sistemin etkinliğinin ölçülmesi
ve sürekli iyileştirmenin sağlanması.
Öncü Endüstriyel Temizlik Yönetim kadrosu ve
çalışanları; kalitenin bireysel başarılarla değil, tüm
çalışanların katılımıyla gerçekleştirileceğinin ve bir
yaşam biçimi olduğunun bilincindedir.